Tuyển sinh Văn bằng 2 cao đẳng Y Dược năm 2019

Câp nhật: 07/31/2019
  • Người đăng: Nguyễn Vân
  • |
  • 17 lượt xem
Tuyển sinh Văn bằng 2 cao đẳng Y Dược năm 2019
Thời gian đào tạo và đối tượng tuyển sinh:
 ✔ 20 tháng áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng ông Cao đẳng trở lên cùng nhóm ngành sức khỏe(ngành liên quan tới Y Dược).
 ✔ 24 tháng đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên nhưng không cùng nhóm ngành sức khỏe.
 Sau khi tốt nghiệp được Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn cấp bằng Cao đẳng  Dược, Cao đẳng Điều   Dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng   theo đúng quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp.
 Lịch học: Ngoài giờ hành chính
 Hình thức thi: Xétn tuyển
 Đối tượng xét tuyển: Toàn quốc
 Mức học phí: 7.500.000 VNĐ/ kì
 Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tuyển sinh Văn Bằng 2 các ngành sau:
 ✔ Cao đẳng Dược (Mã ngành: 6720201)
 ✔ Cao đẳng Điều dưỡng (Mã ngành: 6720301)
 ✔ Cao đẳng Hộ sinh (Mã ngành: 6720303)
 ✔ Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (Mã ngành: 6720602)
 ✔ Cao đẳng Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Mã ngành: 6720603)